Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
22.11.2020

Zo zaujímavostí Trnavského kraja

Šúrovce

Foto: Helena Rusnáková, október 2019

Bratislava 22.11.2020 (Skolske.sk)

 
Dnes sa zastavíme v obci Šúrovce.
Obec, nachádzajúca sa v Trnavskom kraji / okres Trnava/, získala svoje pomenovanie podľa močiarov a šúrov - rozbahnených mokrých miest, kde boli na spevnených miestach predné stráže – varty. 

pic
Foto: Helena Rusnáková, október 2019

Vznikla v roku 1944 zlúčením Veľkých a Zemianskych Šúroviec.

Archeologické nálezy potvrdujú, že v tejto lokalite žili obyvatelia už v neolite. 

Obec sa v minulosti dostala aj do povedomia obyvateľov vzdialenejších lokalít tým, že ležala na dôležitej ceste smerujúcej od Baltu a Čiech cez Holič, Šaštín, Trnavu a pokračovala k Štúrovu a Budínu na Balkán. Dominantou obce je Kostol sv. Michala Archanjela, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1793 – 1811 na mieste staršieho chrámu. Starý kostol sa v obci nachádzal zrejme už v roku 1291, keďže prvá písomne doložená správa o farnosti Šúrovce je z toho roku. K roku 1291 sa viaže aj zmienka o prvej farnosti. 

Farnosť obce patrí medzi najstaršie farnosti v najbližšom okolí. Okrem Šúroviec ju tvorili aj neskôr vzniknuté lokality ako Valtov a Várov Šúr, osada Botseg, Zemianske Šúrovce a od konca 15. storočia aj Čepene.

pic
Foto: Helena Rusnáková, október 2019

Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom a chovom hospodárskych zvierat. Obec bola známa aj remeselnými výrobkami z oblasti výšivkárstva a košikárstva.

K sakrálnym stavbám obce, okrem kostola, patria kaplnky: Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku, Kaplnka sv. Jozefa, Kaplnka božieho Milosrdenstva. Obyvatelia obce si ctia aj pamiatku pápeža Jána Pavla II.,o čom svedčí aj na jeho počesť postavená kaplnka stojaca na začiatku obce.

V blízkosti kostola sa nachádza pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny.

Návštevníkov obce upútajú aj novšie sakrálne stavby, ako napr. socha sv. Floriána, ktorú obci v roku 2000 venoval Miroslav Náhlík.

pic
Foto: Helena Rusnáková, október 2019
pic
Foto: Helena Rusnáková, október 2019
pic
Foto: Helena Rusnáková, október 2019

Použité zdroje:
https://www.surovce.sk/obec-1/historia/
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110919021

Čo treba vedieť o koronavíruse

November 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň počítačovej bezpečnosti, Deň sv.Ondreja (Saint Andrew' s Day) Škótsko, sviatok štátny
Napíšte nám [email protected] alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131