Autor textu: TASR
22.09.2021

Kapacitu internátov UKF rozšíril zrekonštruovaný ŠD Brezový háj

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre svojim študentom momentálne ponúka ubytovanie v troch internátoch.

Univerzita Konštantína Filozofa, archívna snímka. FOTO TASR - Henrich Mišovič

Nitra 22. septembra (TASR) - Kapacitu internátov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) v novom akademickom roku rozšíril Študentský domov (ŠD) Brezový háj. Jeho kapacita je 395 miest.
      
„Po rozsiahlej rekonštrukcii objektov a jeho energetických systémov, ktorá sa realizovala v etapách od roku 2014 až doteraz a po kompletnom interiérovom vybavení, vieme dnes uspokojiť viacej študentov a poskytnúť im ubytovanie v moderne a účelne zariadenom študentskom domove. Nový internát spĺňa tie najvyššie nároky nielen z hľadiska funkčnosti či estetiky, ale aj z pohľadu efektívnosti vynakladania prostriedkov na jeho fungovanie,“ skonštatoval rektor UKF Libor Vozár.
      
Budovu dnešného ŠD Brezový háj postavili v roku 1964, pôvodne slúžila ako stredoškolský internát. Uplynulých 15 rokov sa využívala iba v obmedzenej miere na komerčné účely ako sídlo rôznych firiem a spoločností. UKF nadobudla objekt do svojho majetku v marci 2012 od Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hodnotu budovy spolu s pozemkami vo výške 2,572 milióna eur riešila univerzita s pôvodným vlastníkom čiastočne zámenou za objekt bývalej univerzitnej knižnice v hodnote 972.000 eur, zvyšných 1,6 milióna eur na dofinancovanie poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z dotácie zo štátneho rozpočtu.
      
Univerzita následne začala pripravovať plán rekonštrukcie budovy. Stavbu sa podarilo presadiť do vládou schváleného Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2019 - 2021 s rozpočtovým nákladom 6,2 milióna eur. V rokoch 2014 až 2015 sa uskutočnila rekonštrukcia v celkovom objeme 845.000 eur, ktorá zahŕňala rekonštrukciu kuchyne, výmenu okien a vonkajších dverí a výmenu dvoch kondenzačných kotlov. V roku 2018 sa realizovalo zateplenie strešného plášťa v hospodárskom bloku, rekonštrukcia vykurovacej sústavy a rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie spolu v hodnote 946.000 eur. Na tento účel UKF získala dotáciu z Ministerstva financií SR na obnovu študentských domovov vysokých škôl vo výške 700.000 eur.
      
Posledná realizácia stavebných úprav ŠD Brezový háj v rokoch 2019 až 2021 bola spolufinancovaná z projektu Zníženie energetickej náročnosti budov UKF v Nitre. Celková cena stavebného diela je 5.802.444 eur. Významný podiel na financovaní mala finančná podpora z dotácie zo štátneho rozpočtu v objeme 3,063 milióna eur, ktorú poskytli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo financií SR. Na dofinancovanie boli zabezpečené prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie a vlastné zdroje univerzity.
      
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre svojim študentom momentálne ponúka ubytovanie v troch internátoch. Ich celková kapacita je spolu 1969 miest – z toho 1179 miest v ŠD Zobor, 395 miest v ŠD Nitra a 395 miest v ŠD Brezový háj. Okrem internátov UKF môžu študenti využiť aj ubytovanie v zmluvných zariadeniach univerzity - v Školskom internáte pri SOŠ potravinárskej na Cabajskej, vo Farskej ubytovni Reformovanej kresťanskej cirkvi v Nitre na Fraňa Mojtu a v Hoteli Agroinštitút na Akademickej.  

Čo treba vedieť o koronavíruse

Október 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]