Autor textu: Ľuboš Lukáč
02.12.2022

Iniciatíva Rozumieme nadaným učí deti logopédiu zábavne

Netradičné stretnutia s cieľom rozvíjať slovnú zásobu najmenších spoločne s pozvanými logopédmi ponúka Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. 

Foto: Ľuboš Lukáč

Prešov 2.12.2022 (Skolske.sk)

Logopédia nie je len pre predškolákov
Väčšina ľudí si pod slovom logopéd automaticky predstaví zrkadlo a odborníka (logopéda) pracujúceho s predškolákom, ktorý sa spravidla učí l alebo r a snaží sa odstrániť „šušlanie“, či napraviť nesprávnu výslovnosť. Narušená komunikačná schopnosť sa však zďaleka netýka iba predškolákov, o čom svedčia preplnené čakárne logopedických ambulancií i každodenný život. Cieľom logopédie je rozvíjanie správneho vývinu reči, predchádzanie poruchám a chýb reči a odstraňovanie už vzniknutých porúch a chýb reči.

Hodí sa na slovenčinu, rozvíja i logické myslenie
Projekt Logopédia zábavne z dielne iniciatívy Rozumieme nadaným ponúka žiakom základných škôl cvičenia i stratégie, ktoré môžeme využiť pri učení. Stretnutia s logopédom a žiakmi sú obohatením vyučovacieho procesu. Jednoduché logopedické cvičenia podnecujú a vedú žiakov k správnej výslovnosti a rozvoju slovnej zásoby. V neposlednom rade rozvíjajú tiež logické myslenie. Logopédia zábavne alebo „zábavná logopédia so štipkou rozumu“ je mimoriadne vhodná aktivita v rámci hodín slovenského jazyka žiakov 1.-4. ročníka základných škôl.

pic
Foto: Ľuboš Lukáč

Pri učení sa správnej výslovnosti sa zahrajú
Stretnutie s logopédom prebieha v rámci štyroch výučbových blokov: 1. hry na rozvíjanie slovnej zásoby, 2. hry a cvičenia na rozvoj vyjadrovania, 3. hry a cvičenia zamerané na rozvoj fonematického uvedomovania, 4. jazykolamy. Súbor logopedických aktivít vhodne dopĺňa individuálna i skupinová práca žiakov, práca s pracovným listom a logopedickým softwarom, ktorý učí deti správnu výslovnosť hravou formou.

Slovensko netradičné hodiny logopédie očarili
Netradičné hodiny rozvoja slovnej zásoby sa už rozbehli. Priniesli vynikajúce výsledky a záujem zo strany základných škôl a detí z celého Slovenska. Po začiatočnom pilotnom overovaní v prešovských Kluboch nadaných detí sa v súčasnosti realizujú na ďalších školách. Záujem o nich je obrovský, pretože (aj) logopédia v školskom prostredí vedie žiakov k správnej výslovnosti.
Ako už bolo spomenuté, projekt Logopédia zábavne je jedným z projektov iniciatívy Rozumieme nadaným. Tá však ponúka viac ako dve desiatky projektov pre nadané deti, pre deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi.

pic
Foto: Ľuboš Lukáč
pic
Foto: Ľuboš Lukáč

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]