Autor textu: PaedDr. Helena Rusnáková
28.11.2023

Vlasta Hochelová a Igor Hochel besedovali s novozámockými čitateľmi

Novozámocká Knižnica Antona Bernoláka úspešne pokračuje v predstavovaní známych slovenských autorov svojim čitateľom.

Foto: PaedDr. Helena Rusnáková

Dňa 27. novembra sa v novozámockej Knižnici Antona Bernoláka uskutočnilo stretnutie čitateľov so známymi autormi Vlastou Hochelovou a Igorom Hochelom.
Moderátorka podujatia, vysokoškolská pedagogička, Jitka Rožňová  predstavila účastníkom podujatia tvorbu autorov, následne sa rozprúdila príjemná beseda.
Súčasťou stretnutie bolo čítanie z diel autorov a poetické pásmo v podaní členiek Literárneho klubu GENERÁCIE.

O autoroch
Vlasta Hochelová sa narodila v Košútoch. Vyštudovala andragogiku na FF UK v Bratislave, pracovala v regionálnych periodikách a v časopise Originál, vydávaný Nitrianskou galériou. Takmer dve desaťročia prednášala na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre. Básne, poviedky a rozprávky publikovala v literárnych periodikách Romboid a Rak, v časopisoch Slovenka, Listy, Rebrík, Zrno a v Slovenskom rozhlase. Básne jej vyšli aj vo Fínsku v časopisoch Bohemia a Elämäntarina. Debutovala v roku 2008 poetickou zbierkou Sen o nespavosti, nasledovala kniha veršov Po lakte v popole (2011) a aktuálne román O živote vieš prd! Fejsbúkový denník (Enigma, 2022). Okrem textov umeleckej literatúry je aj autorkou viacerých štúdií z teórie žurnalistiky a mediológie. Knižne vydala Slovník novinárskej teórie a praxe (2001) a Hodnotové aspekty masmédií s dôrazom na spravodajstvo (2011). Z češtiny preložila knihu Jana Tůmu 100 najväčších zaujímavostí o železnici a román Oldřicha Seluckého Vzbura v Assisi. Spolu s manželom pravidelne vedú kurzy autorského písania.
 
Igor Hochel sa narodil  v Bratislave. Vyštudoval slovenský jazyk a bulharský jazyk na FF UK v Bratislave. Do roku 1987 pracoval v Kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík Pedagogickej fakulty v Nitre, pričom v roku 1982 – 1985 pôsobil ako lektor slovenského jazyka na sofijskej Univerzite Sv. Klimenta Ochridského. Bol dlhoročným redaktorom a neskôr šéfredaktorom literárneho mesačníka Romboid. Vyše štvrťstoročie prednášal na Katedre slovenskej literatúry FF UKF v Nitre a v rokoch 1991 – 2004 externe aj na FF UK v Bratislave. Zastával funkciu predsedu KNS a predsedu AOSS. Jeho básne vyšli v nemeckom, francúzskom, fínskom, španielskom a ukrajinskom preklade; knižne vyšli v bulharskom preklade pod názvom Običam... Vydal básnické zbierky Strom pred domom, Svetlá na hladine, Uprostred je mlčanie, Kôra nežne praská, Utkané z vlasov, K mojim ústam nahá (žena) , básnickú skladbu Pátrači v krajine nezvestných a knihu poviedok Muchy (v treťom roku okupácie). Jeho zatiaľ poslednou zbierkou je Muž na peróne. Básne a fragmenty (2017). Zároveň je autorom početných literárnovedných publikácií, o. i. monografie Ladislav Ballek. Príbeh ako princíp. Z bulharčiny preložil diela Jordana Radičkova, Ivana Davidkova, Maxima Asenova a ďalších autorov, z macedónčiny vybrané básne Mateja Matevského (Trblet temných hviezd).
​​​​​​​
Podujatie sa nieslo v príjemnej, priateľskej atmosfére.

pic
Foto: PaedDr. Helena Rusnáková
Čo treba vedieť o koronavíruse

Február 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-
-
-
Napíšte nám [email protected]