Autor textu: Archív
01.10.2014

IQáčik - logické sústredenie nadaných detí

O takmer päťdesiatku detí sa počas celého sústredenia starali učitelia prešovskej „Šmeralky“, ktorí vyučujú v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Prešov 1. októbra (SkolskyServis.sk) - V dňoch 24.-26. septembra sa uskutočnilo logické sústredenie intelektovo nadaných detí, ktoré žiaci základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove poznajú pod názvom IQáčik. 3-dňové logické sústredenie je určené žiakom vo veku 6 - 10 rokov a uskutočňuje sa na Sigorde pri Prešove.

Logické myslenie je potrebné pri riešení takmer všetkých príkladov z matematiky. Logika sa prelína celou matematikou i prírodovednými predmetmi.

Pri vyučovaní matematiky na primárnom stupni vzdelávania vychádzame z jednoduchých príkladov (úloh), ktoré sme rozdelili do štyroch skupín (kategórií):

• verbálne myslenie - schopnosti, ktoré zahrňujú prácu s jazykom a slovami,

• numerické myslenie - (matematické, schopnosti v používaní čísel,

• priestorové myslenie (priestorová predstavivosť

• v niektorých okruhov logických úloh je sledovaná taktiež schopnosť koncentrácie a udržania pozornosti.

Aktivity tohtoročného logického sústredenia boli zamerané rozvoj verbálneho myslenia, logický úsudok, matematický úsudok a priestorový úsudok

. Realizácia aktivít prebiehala formou skupinových hier, netradičných foriem vyučovania, zaujímavých slovných úloh (precvičovali sme pamäť, ale aj čitateľské zručnosti), spoločenských hier a aktivít zameraných na motorickú zručnosť u detí mladšieho školského veku, kreativitu, fantáziu a myslenie.

Súčasťou voľnočasových aktivít boli športové hry (futbal, frisbee, tenis, stolný tenis...), výtvarný workshop, hravá hodina slovenského jazyka, ranné rozcvičky, prechádzka do okolia, ale aj „večerná párty“ ktorou sme začali naše sústredenie, či filmový večer.

O takmer päťdesiatku detí sa počas celého sústredenia starali učitelia prešovskej „Šmeralky“, ktorí vyučujú v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Skvelý tím učiteľov v zložení: Mgr. I. Storinská, Mgr. J. Sedláková, Mgr. S.Gáliková a Mgr. Ľ. Lukáč posilnila (ako v minulom roku) Mgr. V. Kálnássyová, učiteľka matematiky, ktorej zaujímavá matematika upútala všetkých účastníkov sústredenia.

V závere nášho pobytu si žiaci „zmerali sily“ v logickom myslené prostredníctvom IQáčika - testu, ktorý bol zameraný na spomínané oblasti rozvoja myslenia. V neľahkom „súboju mozgov“ napokon zvíťazili títo žiaci: Matej Hromják (2. ročník), Ester Prostredná (3. ročník) a Martin Šima (4. ročník).

Logické sústredenie IQáčik sme po prvýkrát zorganizovali v minulom školskom roku. Sústredenie vhodným spôsobom dopĺňa vyučovanie matematiky na primárnom stupni vzdelávania intelektovo nadaných žiakov. Samotná matematicko-logická inteligencia je prirodzenou súčasťou nášho života. Tento druh inteligencie používa človek v každodennom živote, porovnáva, plánuje...

Organizátorom logického sústredenia (IQáčik) je základná škola na Šmeralovej ulici v Prešove, ktorá pre realizácii jednotlivých aktivít v rámci plánu edukácie nadaných žiakov spolupracuje s centrom pedagogického poradenstva a prevencie v Sabinove. Sústredenie IQáčik je vhodným doplnkom a prípravou pre rôzne matematické súťaže, ale aj logickú olympiádu, ktorej organizátorom je CPPPaP v Sabinove. Autorom oboch podujatí pre deti základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov je učiteľ a školský špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč. Viac informácií nájdete (aj) na webových stránkach www.nadanedieta.sk a www.iqkids.sk.

CPPPaP Sabinov

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131