Autor textu: Archív
16.10.2014

Učme sa cudzie jazyky, otvoria nám cestu do sveta

Aby presvedčili študentov že jazyky sa dajú učiť aj hravou formou, pripravili sme pre nich v SPŠ elektrotechnickej na Plzenskej ulici v Prešove niekoľko zaujímavých aktivít.

Bratislava 16. októbra (SkolskyServis.sk)

„Učiť sa nový jazyk predstavuje vždy náročnú úlohu, avšak pri správnom prístupe je to zábavné a získate praktickú znalosť, ktorá vám umožní hlbšie spoznať a pochopiť ľudí z iných kultúr, ich zvyky a tradície a samozrejme zlepšia sa aj vaše pracovné vyhliadky.“

Tieto slová sme mali na pamäti pri organizovaní Európskeho dňa jazykov 26. septembra 2014 na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Plzenskej ulici v Prešove.

V celej Európe sa v tento deň konajú akcie, ktoré sa snažia ľudí povzbudiť k štúdiu nového jazyka alebo k zlepšeniu už nadobudnutých jazykových schopností.

Nie vždy je však zvládnutie cudzieho jazyka jednoduché. Aby sme presvedčili študentov o tom, že jazyky sa dajú učiť aj hravou formou, alebo im len dodali trochu chuti či inšpirácie, pripravili sme pre nich pár zaujímavých aktivít.

Už pri vstupe do budovy školy ich vítali jazykovo zdatnejší spolužiaci, ktorí sa im prihovárali v angličtine, nemčine a ruštine, priali im pekný deň a rozdávali lístočky s citátmi známych autorov o učení, živote či priateľstve. Samozrejme v cudzom jazyku. Vystúpenie nadaných gitaristov a čaj zo samovaru so sušienkami len spríjemňovali toto nezvyčajné ráno.

V tento deň boli hodiny cudzích jazykov netradičné a zábavné

Riešili sa hlavolamy, krížovky, súťažilo sa v kvízoch o európskych krajinách, bolo potrebné zvládnuť aj množstvo „tongue twisterov“, hádaniek, riekaniek a iných jazykových hier.

Študentom sme ponúkli nielen zábavu, ale aj poučné rozprávania našich vzácných hostí.

Na podporu záujmu o nemecký jazyk prijal naše pozvanie PhDr. Ľudovít Petraško, PhD, docent Katedry germanistiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, ktorý spolu so svojimi nemecky hovoriacimi priateľmi hovoril o postavení nemeckého jazyka v našom regióne. Pestrá a zaujímavá bola aj hodina nemeckého jazyka zameraná na počúvanie s porozumením s vysokoškolskou pedagogičkou PhDr. Tatianou Roháľovou, PhD. Nie menej motivúca bola beseda s naším výhercom celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku, Martinom Sekerom, ktorý hovoril o študijnom pobyte v nemeckom meste Hammeln.

Hodiny angličtiny s britským lektorom Chrisom Gleaves, ktorý sa na škole teší veľkej obľube, boli plné zábavy, smiechu a nových slovíčok.

Svojím entuziazmom dokázal nadchnúť celú skupinu študentov k aktívnej spolupráci. Mnohí z nich opäť na vlastnej koži pocítili, že na ústnom prejave je treba neustále pracovať a zdokonaľovať ho.

Veselo i vážne rozprávali študenti, ktorí v rámci mobilitného projektu strávili mesiac v portugalských IT firmách a bez znalosti cudzieho jazyka by si tam veru neporadili.

Poznali inú kultúru, tradície a zvyky a čo je najcennejšie, že si svoje teoretické vedomosti mohli overiť v skutočnom svete práce.

Boli sme radi, že naše pozvanie neodmietol PaedDr. Ondrej Feč zo Spojenej školy P. Sabadoša pre sluchovo postihnutých v Prešove. Jeho rozprávanie o komunikácii v posunkovej reči, o živote ľudí s týmto hendikepom a o ich možnostiach aktívne sa zapojiť do sveta okolo nás, veľmi zaujalo prítomných.

Hosťami našich študentov bola aj skupina žiakov zo ZŠ Májové námestie v Prešove, ktorí boli aktívnymi účastníkmi jednotlivých besied.

Veríme, že Európsky deň jazykov na našej škole splnil svoj účel, že sa nám podarilo nielen zabaviť a zaujať študentov neformálnymi hodinami, ale aj motivovať ich k čo najlepším výsledkom v znalosti angličtiny, nemčiny či ruštiny.

Mgr. Emília Čulková

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131