Autor textu: Archív
27.02.2013

Deň otvorených dverí na Fakulte sociálnych vied v Trnave

Záujemcovia o štúdium dostali prospekty, ktoré obsahovali informácie o fakulte, odboroch a počte prijímaných študentov na externú a dennú formu štúdia.

Trnava 27. februára (SkolskyServis.sk)

Počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal 19. februára na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, mali uchádzači o štúdium príležitosť oboznámiť sa s aktivitami, ktoré univerzita realizuje. Zoznámili sa aj s možnosťami výberu študijného odboru, o ktorý by mali záujem.

Túto príležitosť využilo skoro 120 záujemcov.

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda vznikla v decembri 2011 a je v poradí štvrtou fakultou univerzity. Jej základom sa stalo pracovisko katedry politológie Filozofickej fakulty, ktorá bola organizačne zmenená na Inštitút sociálnych vied UCM.

Týmto krokom vedenie univerzity jednoznačne deklarovalo snahu o vytvorenie nového akademického pracoviska, ktoré sa orientuje ako výučbové a vedecké centrum v oblasti sociálnych vied. Takýto typ fakulty je doteraz jediným v trnavskom akademickom priestore.

Záujemcovia o štúdium dostali prospekty, ktoré obsahovali informácie o fakulte, odboroch a počte prijímaných študentov na externú a dennú formu štúdia. Podujatie otvoril príhovorom Prodekan pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a externé prostredie PhDr. Pavol Juhás, ktorý záujemcom predstavil fakultu, študijné odbory a taktiež počty prijímaných študentov na nový akademický rok.

Uchádzači sa dozvedeli o študijných programoch, ktorými sú Politológia, Verejná správa, Európske štúdiá a Sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správ.

Najväčšiu časť záujemcov o štúdium tvorili študenti gymnázií, či ostatných stredných škôl z Trnavského, Bratislavského a aj Trenčianskeho kraja. Stredoškolákov, ktorí sa hlásia na vysokú školu možno rozdeliť na tri skupiny. Prvá je tvorená študentmi, ktorí sa na vysokú školu hlásia kvôli svojim rodičom, alebo kvôli svojim priateľom, s ktorými nechcú prerušiť kontakt. Preto si vyberú odbor, ktorý ich síce často nezaujíma, ale pôjde tam ich najlepší kamarát, kamarátka. Ďalšia skupina si chce užiť študentský život a vyhnúť sa tak práci. Poslednou skupinou, ktorá by mala tvoriť väčšinu z prijatých uchádzačov sú tí, ktorí chcú dokázať niečo pre seba a daný odbor ich zaujíma, ako sme sa dozvedeli od terajších maturantov, ktorí sa na DOD FSV prišli pozrieť. „Baví ma politika a právo,“ odpovedal jeden z návštevníkov na otázku, čo ho najviac zaujíma. Ďalšia oslovená má jasný cieľ a odpovedala, že sa chce stať v budúcnosti prezidentkou Slovenskej republiky a na to potrebuje získať dostatočné vzdelanie a informácie, ktoré jej fakulta môže ponúknuť. Každý z prítomných má inú motiváciu a niektorí sa ešte len rozhodujú čo ich napĺňa a zaujíma. „Chcel by som byť ekonómom, alebo politológom a preto sa ešte len rozhodujem, čo si vlastne vyberiem, nie som si istý,“ dozvedeli sme sa od študenta gymnázia.

PhDr. Jaroslav Mihálik, ktorý je koordinátorom programu LLP/ERAZMUS vysvetlil, aké sú postupy v prípade záujmu o štúdium v zahraničí a čo musia študenti spĺňať, aby sa dostali do programu Erazmus.

Slovo následne prenechal študentom, ktorí študijný pobyt v zahraničí absolvovali a mohli tak poskytnúť informácie, alebo odpovedať na otázky na základe osobnej skúsenosti..

Ako povedal Seneca: „Non schoale sed vitae discimus. – Neučíme sa pre školu, ale pre život.“ Z toho vyplýva, že učiteľ nám môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíme my sami. Ostáva držať prsty mladým záujemcom pri zložení maturitnej skúšky a následných prijímacích skúškach na Vysokú školu.

Deana Horváthová, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Na záberoch školáci v Nitre trávia jarné prázdniny korčuľovaním v hokejovej hale na sídlisku Klokočina. V Nitre, dňa 19. februára 2020

Február 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň sociálnej spravodlivosti
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131