Autor textu: Archív
21.10.2015

Juraj Fándly napísal prvé beletristické dielo v bernolákovčine

Národné povedomie Slovákov Fándly podnecoval poukazovaním na slávnu minulosť.

Častá/Bratislava 21. októbra (TASR) – Pred 265 rokmi, 21. októbra 1750 sa v Častej pri Trnave narodil významný národný buditeľ, príslušník skupiny Bernolákovcov, spisovateľ, autor prvého veľkého diela v bernolákovčine a katolícky kňaz Juraj Fándly.

Národné povedomie Slovákov Fándly podnecoval poukazovaním na slávnu minulosť (veľkomoravská a cyrilo-metodská tradícia, Svätopluk ako kráľ Slovákov atď.), šírením nového spisovného jazyka - bernolákovčiny, ako i slovenskej literatúry.

Národnobuditeľské snahy Fándlyho sa prejavili aj v predhovoroch jeho literárnych diel a tiež v podľa Jána Papánka spracovanej histórii Slovákov - Stručná história slovenského národa - Compendiata historia gentis Slavae (1793).

Tieto snahy sa organicky spájali s politickými a sociálnymi požiadavkami slovenského ľudu a remeselníctva. Keď v rokoch 1791-1792 na uhorských snemoch schválili zákony v prospech maďarskej reči a maďarizácie, žiadal Fándly zavádzať slovenčinu ako vyučovací jazyk na školy.

Juraj Fándly vyštudoval rímsko-katolícku teológiu v Budíne (dnes Budapešť, Maďarsko). V roku 1776 ho v Trnave vysvätili za katolíckeho kňaza. Ako kaplán pôsobil v Seredi a Lukáčovciach, v rokoch 1780-1807 bol farárom v Naháči. Už v druhej polovici 80. rokov 19. storočia sa dostal do styku s bernolákovskou mládežou a prijal ich nový spisovný jazyk. S Antonom Bernolákom patril k najagilnejším reprezentantom celého hnutia a bol najplodnejším spisovateľom prvej bernolákovskej generácie.

Prvé literárne dielo Fándlyho Dúverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom (1789) vyšlo ako prvá beletristická práca v bernolákovčine.

Propagoval v ňom jozefínske reformy, najmä v cirkvi, zrušenie niektorých mníšskych rádov, obmedzovanie pútí, kostolného prepychu atď. Dielo napísané formou dialógu, kde sa rozpráva diabol Titinillus s učeným konzervatívnym mníchom Atanáziom pobúrilo trnavskú katolícku cirkev natoľko, že ďalšie dva diely zostali iba v rukopise. Známe sú Fándlyho polemiky s Jozefom Ignácom Bajzom ktorý, podobne ako katolícka cirkev v Trnave, ostro vystúpil proti osvietenským názorom uverejneným v tomto jeho diele.

Väčšina Fándlyho prác je však zameraná na zdravotnícku a poľnohospodársku osvetu. Mal podiel na zostavení zdravotnícko-osvetovej práce pre ľud Zelinkár (1793), napísal aj viaczväzkové dielo Piľní domajší a poľní hospodár, z ktorého vyšli 4 zväzky (1792-1800), ďalšie 4 ostali v rukopise a posledné dva sa stratili. Ďalšie jeho dielo je O úhoroch i včelách rozmlúváňí (1802) a Slowenskí wčelár (1802). Všetky jeho práce vydal trnavský tlačiar Václav Jelínek.

Posledné štyri roky života prežil Juraj Fándly v Doľanoch (okres Pezinok), kde 7. marca 1811 zomrel.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

· Deň čokolády
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131