Autor textu: Archív
13.11.2015

Nová iniciatíva žiada zmeny vo fungovaní vysokoškolského vzdelávania

Za iniciatívou stojí niekoľko vysokoškolských pedagógov, ktorí sa snažia poukázať na zlý stav vysokého školstva na Slovensku.

Bratislava 13. novembra (TASR) – Systémovú zmenu fungovania akademických praktík vrátane financovania v

ysokých škôl požadujú zástupcovia novej iniciatívy s názvom Za živé univerzity. Za iniciatívou stojí niekoľko vysokoškolských pedagógov, ktorí sa snažia poukázať na zlý stav vysokého školstva na Slovensku.

"Zmyslom tohto je vytvoriť platformu pre ľudí z vysokých škôl, aby začali vôbec diskutovať. To, čo nám tu chýba, je absencia skutočnej diskusie. Aby začali diskutovať o tom neradostnom stave našich vysokých škôl," priblížil jeden z členov iniciatívy, Peter Sýkora, ktorý pôsobí na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Medzi hlavné problémy podľa členov iniciatívy patrí chýbajúca dlhodobá koncepcia a vízia rozvoja univerzitného vzdelávania, sterilný a nepružný zákon o vysokých školách, systém riadenia a financovania a systém akreditácii a hodnotenia pracovníkov.

Navrhujú preto vypracovať dlhodobú víziu rozvoja vysokých škôl minimálne do roku 2030 a stratégiu jej implementácie. Revidovať vysokoškolský zákon a ďalšie normatívne akty s cieľom posilniť akademické slobody a autonómiu vysokých škôl. Ďalej navrhujú zmeniť systém riadenia vysokých škôl, redukovať vplyvy centralizmu, byrokratizmu, ekonomizmu, administratívneho formalizmu a politizácie.

Taktiež žiadajú prehodnotiť financovanie vysokých škôl s cieľom dosiahnuť do roku 2030 priemer štátov Európskej únie.

Dôležité je podľa nich aj prepracovať systém akreditácií s cieľom racionalizovať ho, odstrániť neefektívne činnosti a priblížiť ho k medzinárodným štandardom, vrátane plnoprávneho členstva Akreditačnej komisie v Európskej asociácii pre kvalitu vysokoškolského vzdelávania (ENQA).

Iniciatíva plánuje zorganizovať odborné diskusie, kompetentné analýzy a návrhy na riešenie problémov, či nastavovať kritické zrkadlo všetkým, ktorí rozhodujú o vysokých školách.

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131