Autor textu: Archív
13.11.2012

V školskej knižnici nielen čítame, ale spievame, recitujeme, súťažíme

Učitelia organizujú aktivity podľa ročníkov. Starší žiaci sa zapojili aj do aktivít pre svojich mladších spolužiakov na prvom stupni

Kráľovský Chlmec 13. novembra (TASR)

Aj v tomto školskom roku – 2012/ 2013 sa zapojili žiaci ZŠ v Kráľovskom Chlmci do celoslovenskej akcie o najkrajšiu knižnú záložku a o najzaujímavejšiu aktivitu v školskej knižnici. Žiaci a učitelia druhého stupňa zorganizovali aktivity podľa ročníkov.

Žiaci piateho ročníka sa pod vedením Márie Hricikovej venovali životu a tvorbe slovenského básnika Milana Rúfusa.

V úvode si žiaci pozreli na interaktívnej tabuli komentovanú prezentáciu o autorovi. Potom si so záujmom prezreli fotografie Martina Martinčeka, ktoré boli uverejnené v obrázkovej publikácii Kolíska. Súbor týchto obrázkov predstavuje spôsob života ľudí žijúcich pod Tatrami v minulých storočiach. Žiakov obrázky zaujali, lebo sa veľmi líšili od ich súčasného životného spôsobu. Nasledoval prednes autorových básní zo zbierok Modlitbičky a Anjelíčku, môj strážničku, ktoré si žiaci pripravili doma. V závere mali žiaci za úlohu nakresliť svoju predstavu anjela strážneho, ktorý na nich dáva pozor, kým sú deťmi.

Práca súčasnej speváčky a autorky piesní Jany Kirschner zaujala žiakov šiesteho ročníka. Doma mali nájsť na internete informácie o speváčke. V škole si prečítali jej pieseň Pokoj v duši a snažili sa pochopiť jej odkaz. Aby sa im to ľahšie darilo, pani učiteľka Bakurová im premietla videoklip a ukážky z rovnomenného filmu. Potom mali pomocou farieb na interaktívnej tabuli vyjadriť svoje pocity. Nasledovala prezentácia prác, ktoré si žiaci pripravili doma a zostrojenie pojmovej mapy o autorkinej tvorbe.

Mottom deviatackej aktivity boli záverečné verše P. Országha – Hviezdoslava z básne Na pamäť stých narodenín Andreja Sládkoviča:

„A preto s tebou spolu,

plnokvete jej najznámejší, najnádhernejší,

buď požehnaná, večne slávená,

štepnica slávna: škola Štúrova!“

PaedDr. Edita Gérešiová predstavila žiakom prácu a tvorbu Štúrovcov.

Žiaci si mohli vybrať básne z ich tvorby a interpretovať ich podľa svojich schopností. Pracovali so zbierkou básní Pieseň večne mladá. Úlohy riešili v skupinách a vytvorili prezentácie rôzneho druhu v PowerPoint–e aj formou plagátov. Výsledky svojej práce prezentovali ústne, prostredníctvom interaktívnej tabule, ale o svojich prácach vydali aj zborník v printovej podobe.

Starší žiaci sa zapojili aj do aktivít pre svojich mladších spolužiakov na prvom stupni. Predčítavali im rozprávky. Zapojili sa aj do sprievodnej výtvarnej akcie, ktorej výsledkom boli veselé obrázky rozmiestnené na školských chodbách.

Mgr. Mária Hriciková, Základná škola L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131