Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
31.05.2019

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja

Dnes predstavujeme Štúrovo.

Štúrovo 31. mája (Skolske.sk)

Štúrovo (v minulosti Parkan, maď. Párkány, nem. Gockern) je centrom východnej časti Podunajska. Administrativne patrí do okresu Nové Zámky.

Mesto má bohatú históriu. Archeologické pramene nasvedčujú tomu, že ľudia tu žili už v období praveku. Mesto bolo dôležitým dunajským brodom už v dobe rímskej. Anavum bolo jedným z predmostí chýrneho „Limes Romanus“, vybudovaného v období cisárstva.

Mesto vzniklo pravdepodobne z osád Nána a Kakat. Prvá písomná zmienka o obci je v zakladacej listine opátstva v Hronskom sv. Beňadiku z roku 1075. Panovník Gejza I. v nej potvrdzuje darovanie 10 domov prievozníkov a časť pôdy prislúchajúcej osade, kláštoru v Hronskom Beňadiku. Z ďalších písomných historických prameňov sa dozvedáme, že tu existovalo aj soľné mýto.

Počas svojej histórie mesto vystriedalo viacero zemepánov. V roku 1189 zavítal do Kakathu a Ostrihomu nemecký cisár Fridrich I. Barbarossa, ktorý sa so svojím križiackym vojskom poberal na výpravu do Svätej zeme.

V roku 1403 mesto patrilo kráľovi Žigmundovi. Kakath sa v neskoršom období dostal do víru protitureckých bojov a stavovských povstaní.

V 16.storočí sa začala používať nový názov Párkány . Po dobytí Ostrihomu v roku 1543 bolo mesto obsadené Turkami. S neskoršou históriou mesta je spojené aj meno poľského kráľa Jána Sobieskeho, ktorý 9.októbre 1683 so svojim vojskom zvíťazil nad tureckou presilou a tým oslobodil územie spod nadvlády Turkov.

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Mesto je v súčasnom období známe svojimi jarmokom Šimona a Júdy.
​​​​​​​
Na žiadosť ostrihomského arcibiskupa, cisár Karol VI. udelil 6. augusta 1724 mestu právo organizovať ročne 4 jarmoky. Dodnes sa zachoval jeden, ktorý sa koná pravidelne v októbri. Parkanské trhy Šimona a Júdy nadväzovali na bratislavské Michalské trhy.

V roku 1948 bolo mesto Parkan premenované na Štúrovo.

Staronovou atrakciou mesta je Most Márie Valérie, ktorý spája mesto Štúrovo s maďarským mestečkom Ostrihom. Pri brehu Dunaja na maďarskej strane sa rozprestiera Ostrihomská bazilika, postavená v roku 1856. Jej výstava bola zahájená v roku 1822 na základe plánov Sándora ( Alexandra) Rudnayho, na hradnom vrchu, na starých základoch bývalého kráľovského hradu. Ceremónie sa zúčastnil aj František Jozef, z tejto príležitosti komponoval Franz Liszt Ostrihomskú omšu, ktorú aj sám dirigoval. Ostrihomská bazilika je najväčším chrámom v Maďarsku.

Ďalšou zaujímavosťou Štúrova je jedno z najväčších kúpalísk na Slovensku, kúpalisko Vadaš. V mestečku je niekoľko sakrálnych pamiatok, pomníky a pamätné tabule, cintorín sovietskych vojakov padlých v 2.svetovej vojne.

V máji 2019 bola v Štúrove na brehu Dunaja slávnostne odhalená busta Ľudovíta Štúra ( bližšie info odhalení busty tu:https://www.skolske.sk/clanok/47132/sturovo-ludovitovi-sturovi-odhalili-bustu)


Použitá literatúra:
Kollár,D. - Lacika,J.: Slovensko Turistický sprievodca, Bratislava 2007, s. 57.
Machala,D.: Slovenská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012.

Fotografie: Helena Rusnáková, 2018.

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková
pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková
Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]