Autor textu: Zuzana Peternai
06.09.2019

Škola, ktorá mení svet

Podnecuje záujem žiakov o aktívny občiansky prístup a dobrovoľníctvo.

Foto: Zuzana Peternai

Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.

Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie.

Zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu. Aj pre uvedené argumenty sa učiteľský tím Gymnázia Petra Pázmáňa s vjm v Nových Zámkoch rozhodlo zapojiť sa do dvojročného programu Inštitútu pre aktívne občianstvo. Považujeme za dôležité vybaviť študentov práve takými zručnosťami, ktoré nie sú viazané na predmety a obsah, ale sú univerzálne, podporujú ich rozvoj osobnosti a uľahčia im orientáciu v živote po maturite.

Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Škôl, ktoré menia svet (http://skms.sk/) a Inštitútu pre aktívne občianstvo (http://ipao.sk/).

pic
 
Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
Napíšte nám [email protected]