Autor textu: Mária Škultétyová
24.04.2020

Učíme sa doma: Kedy píšeme jedni, kedy jedny? Dvoje či dvojo šiat?

Pravopis a  používanie skupinových čísloviek.

Ilustračná foto.

Bánovce nad Bebravou 24.04.2020 (Skolske.sk)

Aké chyby robíme

Chybne hovoríme napríklad dvojo, trojo, štvore, pätore; chyby robíme aj v pravopise  a počúvame ich z médií. Televízna redaktorka ohlásila, že modelka predviedla štyri šaty, zatiaľ čo správne mala povedať štvoro šiat.

Skupinové číslovky väčšinou používame v spojení s pomnožnými podstatnými menami (to sú tie, ktoré nemajú jednotné číslo a tvarom plurálu označujú jeden predmet: šaty, ústa, nožnice).  Spájame ich tiež s podstatnými menami, ktoré pomenúvajú osoby a veci v pároch alebo v skupinách.

jedni - tí, jedny - tie

Keď sa číslovka jedni vzťahuje na podstatné mená mužského rodu životné, píšeme ju s mäkkým i: (tí) jedni žiaci, jedni chlapci, jedni učitelia; keď sa vzťahuje na podstatné mená mužského rodu neživotné, podstatné mená ženského a stredného rodu a pomnožné podstatné mená,  píšeme ju s tvrdým y: (tie) jedny stromy, jedny učiteľky, jedny ruky, jedny deti, jedny ústa, jedny nohavice, jedny šaty, jedny dvere. Ak pri nej nie je uvedené podstatné meno a my nevieme rod, na ktorý sa vzťahuje, píšeme jedni s mäkkým i: Jedni  už prišli.

dvoje, troje, štvoro, pätoro...

Od základných čísloviek dva, tri tvoríme skupinové číslovky príponou -oje: dvoje, troje, od  číslovky štyri  vyššie sa tvoria príponou -oro: štvoro, pätoro...  a od neurčitej číslovky viac príponou -ero: viacero.

Číslovky dvoje, troje sa spájajú zvyčajne s genitívom podstatného mena, zriedkavo aj s nominatívom: dvoje rúk, troje dievčat, dvoje úst, troje rukavíc, troje rukavice. Číslovky štvoro, pätoro...  sa spájajú iba s genitívom podstatného mena: štvoro šiat, pätoro nohavíc, šestoro rukavíc, sedmoro detí, osmoro jedál, desatoro Božích prikázaní, dvadsatoro húsat, viacero želaní.

Ako ich skloňujeme

Pri číslovkách jedni/ jedny  je podstatné meno v nominatíve plurálu a skloňujeme ich takto:

N: jedni rodičia, G: jedných rodičov, D: jedným rodičom, A: jedných rodičov, L: (o)jedných rodičoch, I. jednými rodičmi

N: jedny stromy, G: jedných stromov, D: jedným stromom, A: jedny stromy, L: (o) jedných stromoch, jednými stromami

Číslovky dvoje, troje, štvoro, pätoro... sú nesklonné,  skloňujeme len podstatné meno:

N: dvoje rúk, G: dvoje rúk, D: dvoje rukám, A: dvoje rúk, L: (o)dvoje rukách, I: dvoje rukami
 
 
 
 
 
 
Mária Škultétyová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]