Autor textu: Mária Škultétyová
11.06.2020

Učíme sa doma: Akýsi, akísi, taký istý, takí istí, iný, iní, každý

Písanie týchto zámen niekomu robí problémy. K chybám nás  možno zvádzajú tvrdé spoluhlásky k, t, n. 

Ilustračná snímka.

Bánovce nad Bebravou 11.06.2020 (Skolske.sk)

Potom sa stane aj to, že  v novinách čítame titulok: „Akýsi nevzdelanci hovoria v televízii a upchávajú hubu odborníkom!“ Zámeno akýsi bolo napísané chybne; je to nominatív  plurálu, preto malo mať správny tvar akísi.

Kedysi sa ma začínajúca kolegyňa pýtala, prečo v spojení akýsi chlapec píšeme slovo akýsi na konci s mäkkým i, keď je to jednotné číslo.

Odpovedala, som jej, že akýsi je jednotné číslo neurčitého  zámena, ktoré sme utvorili z opytovacieho zámena aký a nesamostatnej častice -si. V nominatíve singuláru má tvar akýsi chlapec a v nominatíve plurálu akísi chlapci.

V školskej praxi som sa najčastejšie stretávala s chybami v nominatíve plurálu podľa vzoru pekní a tiež s chybným skloňovaním neurčitých zámen, keď žiaci namiesto akýchsi, akýmsi povedia akýsich, akýsim a pod.

Ako ich skloňujeme

Tvrdo zakončené zámená, ktoré majú tvar prídavných mien, skloňujeme podľa vzoru pekný/-í: dajaký/í, dáky/i, nejaký/í, voľajaký/í, voľáky/i, ten istý/tí istí, taký istý/takí istí, každý (plurál: všetci- m. r. živ.,  všetky – ostatné rody), samý/í, nijaký/í, mäkko zakončené zámená skloňujeme ako cudzí: ničí, dačí, čísi, inakší, ničí, niečí, voľačí, dačí.

Pozor! ​​​​​Zámeno každý nemá tvar s mäkkým -í,  vždy ho píšeme iba s -ý: Každý jeden z nás si uvedomil, všetci sme si uvedomili, že nosenie rúšok nás ochráni pred nákazou.

Pri neurčitých zámenách skloňujeme iba opytovaciu časť zámena, nesamostatné častice, ktoré píšeme ako predponu  alebo príponu, zostávajú bezo zmeny:  jednotné číslo: N  aký -si chlapec, G  akého -si chlapca, D  akému -si chlapcovi, A akého -si chlapca, L. (o) akom -si chlapcovi, akým -si chlapcom; množné číslo: N  akí -si chlapci, G  akých -si chlapcov, D  akým -si chlapcom, A akých -si chlapcov, L  (o) akých -si chlapcoch, s akými -si chlapcami.
 
 
 

​​​​​​​Mária Škultétyová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou 
 
 
 
 

​​​​​​​


Čo treba vedieť o koronavíruse

Február 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]