Autor textu: Archív
09.01.2013

Čítanie ako zážitok 2

V našich školách máme čoraz viac žiakov, ktorí nechcú čítať knihy. Ako postupovať v takejto situácii?

Liptovská Osada 9. januára (TASR)

V predchádzajúcom príspevku som uviedla, ako organizovať čitateľskú dielňu, keď máme k dispozícii rovnaké knihy pre všetkých žiakov. Dnes si ukážeme, ako postupovať, keď žiaci čítajú doma rôzne knihy a tiež čo robiť vtedy, keď žiaci za žiadnych okolností čítať doma nechcú.

2. TYP ČITATEĽSKEJ DIELNE

Pri tomto type čitateľskej dielne môžeme využívať aj úlohy z prvého typu. Okrem týchto úloh sú však veľmi vhodnou pomôckou aj vopred vytlačené kartičky s otázkami, ktoré žiak dostane niekoľko dní pred čitateľskou dielňou a napíše odpovede na ne.

OTÁZKY NA KARTIČKÁCH: 1. .................................................................... 2. ................................................................... 3. ......................................................................... 4. ........................................................................ 5. ..................................................... 6. ....................................................... 7. ......................................

3. TYP ČITATEĽSKEJ DIELNE

Tento typ hodiny využívame hlavne vtedy, keď máme v triede žiakov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov doma odmietajú čítať. Ak pracujeme s takýmito problémovými žiakmi, pokúsime sa ich motivovať k čítaniu priamo na vyučovaní. Takáto hodina pozostáva z dvoch častí. V prvej časti si každý žiak potichu prečíta ten istý úryvok z knihy. V druhej časti žiaci pracujú v skupinách a plnia jednotlivé úlohy. Každý žiak má v skupine inú rolu.

Rozdelenie rolí:

1.

Hľadač citátov

.

2.

Literárny vedec

(charakterizuje literárny smer, tvorbu spisovateľa) pracuje aj s internetom alebo encyklopédiami.

3.

Jazykovedec

(charakterizuje typy viet, slovné druhy, slovnú zásobu...).

4.

Pomocník spisovateľa

(vymyslí nový nadpis, nový dialóg medzi postavami, vymyslí iný záver a podobne).

5.

Rečník

(urobí reprodukciu úryvku).

6.

Literárny kritik

(zhodnotí dielo, povie pozitíva, negatíva a komu by knihu, z ktorej je úryvok, odporučil).

Keď si všetci úlohy splnia, informujú najprv členov svojej skupiny s nájdeným výsledkom či informáciou. Potom vystúpia pred triedou všetci žiaci, ktorí mali rovnakú funkciu, povedia svoje zistenia a ostatní žiaci porovnávajú informácie.

Toto je len niekoľko možností, ako pracovať s knihami so žiakmi druhého stupňa tak, aby cítili zodpovednosť za svoju prácu, aby boli tvoriví, nápadití, samostatní. Spomínané aktivity žiakov väčšinou zaujmú vtedy, keď im učiteľ ponúkne takú možnosť práce, v ktorej môžu vyniknúť, v ktorej sa „cítia doma“. Ak majú k dispozícii knihy, dostatočný časový priestor a zároveň vedia, že ich práca bude aj hodnotená, väčšinou sa na čitateľské dielne tešia.

Výsledkom takýchto hodín je aj veľa pekných výkresov, básničiek, nových záverov, záložiek, obálok na knihu, listov a denníkov, ktoré je vhodné umiestniť na nástenke alebo uverejniť v školskom časopise.

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň utečencov
· Vernisáž Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, Galéria Dušana Rolla, Panská 41, 16.00
· Podpísanie Memoranda o spolupráci s Univerzitou Mateja Bela predstavenie novej služby tlmočenia do posunkovej reči pre nepočujúcich. Memoranum podpíše rektor univerzity Vladimír Hiadlovský, predseda BBSK Ján Lunter a riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Ga
· Záverečné praktické skúšky žiakov duálneho vzdelávaniaTextZvuk Jasná, Demänovská dolina, reštaurácia Von Roll Luková, 11.00 h
· TK Bibiany - Medzinárodného domu umenia pre deti Téma: Otvorenie výstavy Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy. Vernisáž bude o 16.00 h v Galérii Dušana Rolla. Výstava potrvá do 28. júla. Bratislava, Bibiana, zasadačka, Panská 41, 10.00 h
· Plavecká súťaž žiakov základných škôl Bratislava, kúpalisko Rosnička, Dúbravka, 09.30
· Veľké finále Olománie Slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka Olománie. Bratislava, Primaciálne námestie, 09.30 h
· Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl Animofest 2019 Bratislava, SSUŠ animovanej tvorby, športová hala
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131