Autor textu: Archív
23.03.2015

Deň otvorených dverí na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Budúci stredoškoláci si v jednotlivých učebniach mohli vyskúšať svoje praktické zručnosti, elektronické stavebnice, nahliadnuť do sveta elektrotechniky či prezrieť si projekty žiakov.

Prešov 23. mraca (SkolskyServis.sk)

10. marca 2015 bolo na pôde Strednej priemyselnej školy v Prešove rušno. Niežeby inokedy nebolo, ale v tento deň otvorila naša škola svoje brány širokej verejnosti. V čase od 13.00 do 17.00 hodiny nás navštívili tí, ktorým učarovala elektronika, informačné technológie či ekonomika.

Žiaci základných škôl si tak opäť mohli prezrieť priestory našej školy, nadýchať sa našej atmosféry a zažiť celkom zábavné popoludnie. V jednotlivých učebniach si mohli vyskúšať svoje praktické zručnosti, elektronické stavebnice, nahliadnuť do sveta elektrotechniky či prezrieť si projekty našich žiakov.

Teší nás, že k nám zavítali nielen žiaci prešovských škôl, ale aj žiaci z okolitých miest. Medzi návštevníkmi boli hlavne deviataci, no nechýbali ani žiaci nižších ročníkov. Milým prekvapením bolo aj to, že svoje zastúpenie mali aj dievčatá, ktorých máme na škole pomenej.

Súčasne s DOD prebehlo školské kolo súťaže v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo sedem najlepších družstiev žiakov základných škôl. Hlavným poslaním súťaže bolo propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet. Táto akcia umožnila žiakom predviesť svoje schopnosti a porovnať si svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Do školského kola postúpilo 7 družstiev, ktoré úspešne zvládli 2 domáce online testy. V domácich kolách sa testovali gramaticko-lexikálne vedomosti, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Školské kolo okrem toho obsahovalo aj rozprávanie príbehu podľa obrázkov a písanie eseje na danú tému. Najlepšie tímy boli odmenené vecnými cenami, ktoré venovalo Nadácia školy.

Tí, ktorí sa rozhodli stráviť popoludnie práve u nás, svoju voľbu určite neoľutovali. Svedčia o tom aj výsledky ankety, ktorej sa zúčastnili. Žiaci sa o našej škole vyjadrili pozitívne, zaujali ich informácie, ktoré sa o našej škole dozvedeli a taktiež ich zaujalo vybavenie našich učební.

O škole majú pozitívne referencie, a to buď od svojich učiteľov, rodičov, známych či priateľov. A čo nás teší najviac? Väčšina z nich sa vyjadrila, že má záujem študovať práve na našej škole.

Mgr. Jana Pavlišáková

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Podujatie "Kam po skončení základnej školy - študuj dopravu" Bratislava, STM - Múzeum dopravy, Šancová 1/A, 09.00 h
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131