Autor textu: Archív
06.10.2015

Tri jablká, ktoré zmenili svet a ovplyvnili aj našu školu

Každý študent a rovnako aj každý učiteľ Gymnázia svätých košických mučeníkov má svoj iPad, ktorý okrem školy môže využívať aj vo svojom voľnom čase počas celého štúdia.

Košice 6. októbra (SkolskyServis.sk) - Gymnázium svätých košických mučeníkov je jedno z mála, kde sa iPady využívajú namiesto bežných učebníc. Každý študent a rovnako aj každý učiteľ má svoj iPad, ktorý okrem školy môže využívať aj vo svojom voľnom čase počas celého štúdia.

Všetky materiály, ktoré si za štyri roky nazbiera, môže využívať pri svojom ďalšom štúdiu alebo pri práci.

iPad je jednoznačne veľkým spestrením hodiny a študenti nemajú žiadne problémy ho pri výučbe používať. Vďaka implementácii nových technológií do vyučovania sa skvalitnila príprava vyučovacích hodín a učitelia už vytvorili množstvo nových didaktických materiálov.

Porozumenie učiva je priamo spojené so zážitkom. A tablety sú práve tou didaktickou pomôckou, ktorá najlepšie pomáha žiakom pochopiť javy, ktoré sú abstraktné, a preto ťažko predstaviteľné. Sú neoceniteľné pri štúdiu cudzích jazykov. Slovníky poskytujú nielen preklad, ale aj príklady použitia a zvukovú výslovnosť. Výborne sa osvedčili aj pri vyučovaní geografie, chémie, biológie, dejepisu i matematiky.

Nezanedbateľné je aj to, že na tabletoch nadobúda preverovanie vedomostí a skúšanie úplne iný rozmer.

V súčasnosti majú k dispozícii množstvo aplikácií pre jednotlivé učebné predmety, ako napríklad:

• Aplikácie z App Store (iBooks, Pages, Numbers, World maps, Book Creator, Atlas, Keynote, Star Walk, iTunes U, Dropbox, AppPriceDrop, GeoGame)

• Aplikácie pre elektronickú evidenciu: ETK, odhlasovanie zo stravy, komunikácia (Edupage)

• Prijímacie skúšky elektronicky

• Itineráre exkurzií (GoogleMaps)

• Tvorba relácie do školského rozhlasu cez iPad

Navyše si učitelia môžu pripravovať aj vlastné prezentácie. Užitočný je aj projektor prepojený na Apple TV, pomocou ktorého môže učiteľ prezentovať materiály zo svojho iPadu tak, aby ich videli všetci.

Jednoducho, iPad sa stal neoddeliteľnou súčasťou výučby na našom gymnáziu.

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131