Autor textu: Archív
26.05.2016

Kedy píšeme siedmych a kedy siedmich?

Aj pravopis základných a radových čísloviek sa dá naučiť. Najlepšie to pochopíme na príkladoch. Celkom na konci sa môžete aj otestovať, ako sa vám to podarilo.

Bánovce nad Bebravou 26. mája (SkolskyServis.sk) - Janko si na oslavu siedmych narodenín pozval siedmich kamarátov.

Dajme si do základného tvaru číslovku siedmych.

siedmych - siedme (narodeniny)

Číslovka siedmych vyjadruje poradie, pýtame sa na ňu otázkou koľkých v poradí. Je to radová číslovka a tie skloňujeme podľa vzoru pekný, preto ich píšeme s ý/y, iba v nominatíve plurálu majú í/i. Číslovky tretí a tisíci sa skloňujú ako cudzí: Na MS v hokeji boli Kanaďania prví, fínsky tím druhý a ruský tretí. Slovenskí hokejisti boli až deviati (čítame s t). Hnutie hippies vzniklo v šesťdesiatych rokoch 20. storočia (zákl. tvar: šesťdesiate roky).

A teraz si dajme do základného tvaru číslovku siedmich.

siedmich - sedem (kamarátov)/siedmi (kamaráti)

Číslovka siedmich označuje počet a pýtame sa na ňu otázkami koľko ich je, koľkí sú. Je to číslovka základná a základné číslovky päť - deväťdesiatdeväť skloňujeme podľa vzoru päť/piati, preto ich píšeme s i: Dedko je aj v osemdesiatich (čítame s ť - zákl. tvar: osemdesiat) rokoch veľmi čulý. Mladá majsterka Slovenska súťažila v siedmich disciplínach, v piatich z nich zvíťazila (zákl. tvar: sedem, päť). Z ôsmich prihlásených jeden neprišiel, prišli teda siedmi (zákl. tvar: osem/ ôsmi, sedem/siedmi).

Zopakujme si ešte výslovnosť.

Základné číslovky zakončené na ť/ti čítame s ť : piati, šiestich, deviatim... Radové číslovky zakončené na ti čítame s tvrdým t: piati, šiesti, deviati...

Ešte niekoľko príkladov na osvojenie:

Žiaci z dvoch ôsmych tried (zákl. tvar: ôsme) boli na exkurzii v Uhrovci. Z ôsmich dievčat (zákl. tvar: osem) je Eva najvyššia. V zbere papiera sme skončili piati ( na 5. mieste). V súťaži jednotlivcov bol Peter piaty (na 5. mieste). Piati žiaci (päť) sa do súťaže nezapojili. Do školy začal chodiť v siedmich rokoch( keď mal sedem). Stalo sa to pred ôsmimi rokmi( zákl. tvar: osem).

A krátke dopĺňacie cvičenie na záver:

Z tridsiat- ch pretekárov bol Juraj dvanást- a Miško tridsiat-. V súbore vystupovali dvadsiat- siedm- žiaci našej školy. Tridsiat- prv- deň v mesiaci bol prv-m dňom v týždni. Mnoh- to počuli, mnoh-ch z nich poznám. Z piat-ch kníh mi nevrátil ani jednu. Deväťdesiat- žiaci troch piat-ch ročníkov sa zoradili pred školou, a to ešte na piat-ch čakali.

(i, y, y, i, i, y, ý, ý, í, ý, i, i, y, i)

Čo treba vedieť o koronavíruse

September 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Svetový deň cestovného ruchu, Deň železničiarov, Svetový deň srdca, Medzinárodný deň nepočujúcich,DEŇ EURA (2008) - Oslavy 100 dní pred zavedením eura v SR
Napíšte nám [email protected] alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131