Autor textu: Archív
16.07.2018

Vzácne poklady

Študenti Gymnázia sv. Košických mučeníkov Radoslava Neubertová a Matej Rešetár získali čestné uznanie v celoštátnej literárnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Košice 16. júla (SkolskyServis.sk)

Prvý júnový štvrtok 2018 sa v Cisársko-kráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 26. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Dvadsiaty šiesty ročník súťaže sa niesol v znamení Roka slovenskej štátnosti, v ktorom si pripomíname 25. výročie vzniku Slovenskej republiky.

Súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je určená žiakom základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky i žiakom základných a stredných škôl v zahraničí, ktorí majú záujem o slovenčinu a o Slovensko. Súťažiaci sú hodnotení v štyroch kategóriách. Prvé tri sú určené deťom zo škôl na území Slovenska a posledná, štvrtá, patrí oceneným žiakom zo škôl mimo územia Slovenska s vyučovacím jazykom slovenským. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 139 škôl z celého Slovenska s 524 literárnymi prácami. Zo zahraničia prišlo 135 prác zo Srbska, z Chorvátska, z Maďarska, z Rumunska, zo Spojeného kráľovstva, z Írska, z Rakúska a z Ukrajiny. Súťažiaci prostredníctvom prác vyjadrovali svoj vzťah k slovenčine a k Slovensku, k osobnostiam slovenského národa, k domovu i k svojim blízkym.

Do súťaže sa zapojili aj študenti Gymnázia sv. Košických mučeníkov, Radoslava Neubertová a Matej Rešetár, ktorí získali čestné uznanie. Za dlhoročné tvorivé úsilie bolo ocenené aj naše gymnázium.

Kultúrny program sprevádzajúci vyhlásenie výsledkov súťaže sa začal prednesom básne od Drahomíry Pechočiakovej „Slovenská košeľa“. Počas programu vystúpil detský spevácky zbor pri Cirkevnej základnej škole A. Bernoláka, tanečný súbor zo základnej umeleckej školy, operný spevák Ján Babjak a ľudový umelec Ľubomír Párička. Ukážky z výherných prác súťažiacich čítal herec Divadla Andreja Bagara v Nitre Jakub Rybárik. Organizátormi celej súťaže, ako aj slávnostného podujatia, boli Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Matica slovenská, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Štátny pedagogický ústav, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ďalší.

Je veľa dôvodov, pre ktoré milujeme svoju vlasť i jazyk.

Naša vlasť je krásna, lebo je naša. Náš jazyk je nádherný, lebo je náš, lebo mu rozumieme a naučili sme sa ho používať ako jednu z prvých užitočných vecí, ktoré človek potrebuje v živote.

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· Medzinárodný deň piknikov
· Prijímacie skúšky na stredné školy - druhé kolo
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131