Autor textu: Archív
06.12.2018

Nitrianskej komunitná nadácia vyhlasuje nový program

O grant môžu žiadať stredné školy, jednotlivci i neziskové organizácie.

Nitra 6. decembra (SkolskyServis.sk)

Spoločnosť Foxconn Slovakia v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje pre okres Nitra prvý ročník grantového programu „Inovatívne s Foxconnom“. Na realizáciu programu venoval Foxconn Slovakia sumu viac ako 9 000 EUR. O grant môžu žiadať stredné školy, jednotlivci i neziskové organizácie.

V grantovom programe budú podporené projekty, ktoré sú zamerané na:

Zavádzanie inovácií v rámci stredoškolského štúdia, ktoré skvalitňujú a rozširujú poznanie v rámci

jednotlivých učebných predmetov, (napr. nové inovatívne metódy a formy vzdelávania, nové IT

technológie, prepojenie vzdelávacieho procesu spotrebami praxe...)

Zavádzanie dobrovoľníckych programov pre mladých ľudí na stredných školách, aktivizovanie

mladých ľudí pre rozvoj miestnej komunity (aktivity, ktoré prepájajú SŠ s miestnou komunitou

a prispievajú k pozitívnej zmene v rôznych oblastiach- životné prostredie, vzdelávanie, kultúra,

ochrana historických pamiatok, sociálna pomoc...)

Program bude motivovať ľudí, aby sami identifikovali oblasti inovácií, ktoré dokážu zabezpečiť zlepšenie

kvality vzdelávania. Príležitosť aktívne sa zapojiť do programu majú aj samotní zamestnanci spoločnosti

Foxconn Slovakia. Tí môžu participovať na projekte priamo ako žiadatelia alebo nepriamo tým, že preberú

patronát nad projektom.

„Teší nás, že sme získali nového spoločensky zodpovedného darcu pre program, ktorý podnieti inovácie

v tak dôležitej oblasti akou je vzdelávanie mladých ľudí. V prvom ročníku by sme chceli predstaviť program

širokej verejnosti s cieľom motivovať čo najviac predkladateľov s dobrými a originálnymi nápadmi. Chceme

presvedčiť študentov, učiteľov a ostatných aktivistov, že „Inovatívne s Foxconom“ je tu naozaj pre nich

a participovanie na programe nie je vôbec zložité“, povedala Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

Pracovníci Nitrianskej komunitnej nadácie poskytujú bezplatné konzultácie počas celého obdobia

predkladania projektov. Do programu je možné zapojiť sa do 25. januára 2019. Maximálna výška grantu

na jeden projekt je 1 500 €.

Viac infomácií môžete nájsť na webovej stránke nadácie:

https://www.nkn.sk/nase-programy/inovativne-sfoxconnom

Jún 2019

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-

Prehľad udalostí:

· TK Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti ukončenia cezhraničného projektu UPJŠ a Eszterházy Károly University v Egri zaoberajúceho sa vytvorením geografickej databázy pre región Tokaj Veľká Tŕňa, spoločenská sála Ostrožovič, s. r. o., Nižná 23
· Slávnostné akademické zhromaždenie Rektor UK Marek Števček udelí najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému. O 14.00 h bude uvedená pamätná strieborná zbe
· Svetový deň rybárstva
Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131